Програмата за международно оценяване на учениците – PISA, осъществявана от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), е най-мащабното и представително международно сранително оценяване на учениците. Тя определя ефективността на училищното образование, като измерва знанията и уменията на 15 – 16-годишните ученици в три области: четене, математика и природни науки. Основният изследователски въпрос на програмата от началото на нейното провеждане до днес е какви знания и умения следва да притежава младият човек, за да се справи с предизвикателствата на бъдещето и да се реализира успешно в условията на съвременното високотехнологично общество. Поради това PISA оценява доколко учениците в края на задължителното училищно образование са усвоили знанията и уменията, определяни като ключови за тяхното пълноценно участие в обществения живот и реализация в силно конкурентна среда.

Тестовете, използвани в PISA, измерват не толкова дали учениците могат да възпроизвеждат определени знания, изучавани в училище, а дали ги разбират, т.е. дали притежават умения за интерпретация и екстраполация на дадена информация например. Този подход отразява очакванията на съвременното общество, в което хората се оценяват не толкова по това, което знаят, а по това, какво са способни да направят със своите познания.

Резултатите от PISA 2015 ще бъдат оповестени на 15.10.2016 г по време на петата образователна конференция DigitalKidZ. Оценяването през 2012 г. е петият етап на PISA, за който има готови резултати. В него участват около 510 000 ученици, които представляват около 28 милиона ученици от училищата в 65 държави/региона. За втори път се акцентира върху математическата грамотност на учениците. Същевременно се актуализират данните за постиженията на учениците по природни науки и четене. В България участваха около 5280 ученици от 188 училища в цялата страна.

Със среден резултат от 439 точки България попада в страните с резултат значително под средния за математатическа грамотност. Той е с 55 точки по-нисък от средния резултат на държавите от ОИСР. Делът на българските ученици, които са решили успешно най-трудните задачи по математика, е едва 0,7%. Средният резултат по природни науки на българските ученици е 446 точки, с  отново с 55 точки по-нисък от средния резултат за ОИСР. А средният резултат по четене на българските ученици в PISA 2012 е 436 точки. Той е по-нисък от средния резултат на държавите от ОИСР с 60 точки, или с почти едно равнище на постижения.

Ефективната образователна система се отличава с високи резултати на учениците, от една страна, и от друга, със слабо влияние на социалните и икономическите фактори върху тях. Въпреки това в много държави, в това число и в България, семейната среда и социално-икономическият статус на учениците все още силно корелират с равнището на тяхната подготовка в училище. Това означава, че те оказват пряко влияние върху образователните постижения на учениците. Най-силно е влиянието на два фактора: професионалния статус на родителите и броя на книгите в дома на ученика. Ясно се вижда, че колкото повече книги има в дома на учениците, толкова по-висок е техният среден резултат и в трите области на оценяването.

Все пак, ако се запитаме колко би бил средният резултат по математика, ако всички български ученици имаха социално-икономическия статус средно на един ученик в държава от ОИСР, то ще видим, че резултатът ще е по-висок само с 12 точки. Това означава, че основната причина за ниските постижения на българските ученици в PISA се корени в самата образователна система.

Държавните институции, НПО секторът, както и родителите, трябва да работят заедно, за да променят статуквото на образователната система. На 15-ти октомври в зала 6 на НДК, по време на петата национална образователна конференция DigitalKidZ, ще се проведе специална Кръгла маса на образованието, в която участие ще вземат заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, френското аташе по образованието Валери Дрейк, представители на посолствата на Великобритания, САЩ, Финландия, и техните гости. Модератор на кръглата маса ще бъде представител на Фондация „Америка за България“, осигуряваща финансовата подкрепа на инициативата DigitalKidZ.

Господин Диян Стаматов ще разкаже за най-новия проект на МОН „Твоят час“, в който „Инициативата на Фондация „Дигиталните деца“ – DigitalKidZ е вече част с две програми за личностно развитие и повишаване на дигиталната грамотност. Целта на проекта е развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Чуждестранните гости на събитието ще споделят опита си и добрите практики в родните им образователни системи и ще дискутират темата за контрола на децата в мрежата при използването на смарт устройства.

По време на събитието ще се проведе още една дискусия на тема „Ранно финансово образование“, водена от маркетинговия директор на Първа инвестиционна банка – Илона Станева. В разговора ще вземат участие още посланикът на инициативата DigitalKidZ – Ива Екимова и Жюстин Томс –отговорна майка, маркетинг експерт, писател, активист.

Занимания по програмиране, киберсигурност, кариерно ориентиране за деца, работа в екип и емоционална интелигентност ще бъдат демонстрирани в паралелната програма за
деца, която допълва програмата на форума DigitalKidZ на 15-ти октомври 2016 в зала 6 на
НДК, София. Билети се продават до изчерпване на количествата.