Фондация „Дигиталните деца“ застава зад глобалната инициатива за трансформация на образованието – DigitalKidZ: „Училище с отворен код“, създавайки иновативна образователна среда, образователни инструменти, методи и организация за преподаване на STEM, които го превръщат в преживяване.

ОБУЧЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

STEM КЛУБОВЕ В УЧИЛИЩА - ПАРТНЬОРИ

Деца на възраст 6 - 15г, преминали програмата

Посетители на обученията

местни и чуждестранни Лектори - експерти

НАГРАДИ

КАК ПОМАГАМЕ?

Повишаваме дигитална култура на обществото, подкрепяме иновациите в образованието и изграждаме дигитално-хигиенни навици, нужни за професиите на бъдещето.

Дигиталният свят се движи бързо и се променя непрекъснато, като за днешните деца той не е просто нещо, а място, където те „влизат“ и общуват. Той е и незаменим източник на знания, възможности и забавление. Но, дигиталният свят крие и рискове, за които децата се нуждаят от подкрепа и насока от по-големите. От жизнена важност за тях е да се научат да бъдат добри „дигитални“ граждани, за да предпазят от риск както себе си, така и околните. 

DIGITALKIDZ и Глобалните цели на ООН

На 25 септември 2015г. по предложение на Организацията на Обединените нации 193 страни подписват “План за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030г.”

В него, като цел номер 4 е записана възможността всяко дете да получи приобщаващо и качествено образование, като се насърчава ученето през целия живот.  

Ето защо, мисия на DigitalKidZ е ученето да бъде забавно, модерно и достъпно. Използваме игровия подход и разказването на истории, за да превърнем STEM във вълшебство, а с помощта на технологиите децата стават изобретатели, които откриват своите уникални умения, използват ги за личностно развитие и прогрес. Сигурно и безопасно.

"ЧЕРНАТА" СТАТИСТИКА
Делът на хората с основни умения в областта на цифровите технологии в България е едва 29 %, което обрича българските деца на нискоквалифициран труд и неравностойно заплащане в бъдеще

Същевременно, времето което те прекарват в забавления онлайн расте постоянно, а това създава предпоставки за депресия, агресия, раздразнителност и дори загубване на връзка с реалността, коментират психолозите.

Статиските сочат, че 50% от тийнейджърите са пристратени и зависими от своите мобилни телефони.

РЕШЕНИЕТО

Мечтаем децата да бъдат творци и създатели на своето бъдеще, да използват технологиите уверено и безопасно, за да развиват своите лидерски и дигитални умения.

Мисията ни е да ги подготвим за икономиката на знанието и развитите информационни общества, като подкрепим образованието да се адаптира към цифровата революция. 

Разработваме учебни планове и иновативни образователни инструменти, позовавайки се на 15 години опит в ИКТ индустрията и сътрудничеството си с финландски образователни експерти.

партньори

възможности за сътрудничество

DigitalKidZ предлага менторски програми, уъркшопи по киберсигурност за деца, архитектурни решения и обзавеждане на многофункционални учебни пространства, авторски образователни инструменти и игри за развиване на дигиталната грамотност и емоционална интелигентност, с чиято помощ обучението по STEM се превръща във вълнуващо преживяване. 

STEM е абревиатура за “Наука. Технологии. Инженерни науки и Математика” – предметите, които стоят в основата на професиите на бъдещето, които ние, в DigitalKidZ вярваме, че могат да бъдат изучавани не само в класната стая, но и по време на всички извънкласни дейности и занимания по интереси, ако се следва методологията за учене чрез работа по проекти, игри и поставяне на проблема в контект, която създадохме. Създадохме DigitalKidZ STEM Клуб за всички – училища, клубове и бизнес организации, които работят с малки групи деца и Училище с “отворен код” – в подкрепа на образователната система и училищни институции, които желаят цялосто съдействие за трансформация. 

Всички образователни решения на DigitalKidZ са тествани и одобрени от финландски образователни експерти.

Проектите на DigitalKidZ са отличени от Innovation in Politics (Берлин) за положителния ефект, който имат върху качеството на живот на гражданите в Европа, а Central European Startup Awards, част от Global Startup Awards отличиха усилията на DigitalKidZ за възпитаване на дигитално – хигиенни навици сред подрастващите, посредством програма от тематични уъркшопи и книга с приказка и правилата за безопасен интернет, издадена по време на глобалната пандемия COVID-19 като мярка за справяне с увеличеното време пред екран, наложено от дистанционното обучение.

 

STEM Клуб за бизнеса

STEM клуб в училище

елементи на промяната

Според националната STEM програма за изграждане на училищна STEM среда, елементите, които съдържа всеки STEM център са четири – образователна среда и технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и управление и организация на училищните процеси. DigitalKidZ работи и в четирите направления.  

 

Образователна среда и технологии

Екипът на DigitalKidZ ще ви съдейства за разработването на проекта за националната програма за изграждане на училищна STEM среда и може да ви консултира и достави необходимото техническо обзавеждане.

Архитектите на DigitalKidZ ще ви съдействат не само с изготвянето на архитектурни планове за преустройство на учебните пространства и помещения, но и с дизайна и производството на необходимите мебели, с които да превърнете учебното пространство в многофункционална зала с общ или присвоен STEM – мейкър спейс. Вижте повече ….

Учебно съдържание

Всички учебни материали на DigitalKidZ са разработени следвайки световните стандарти за качество на образованието и са одобрени от финландски образователни експерти – учителят е медиатор, а детето е в центъра на образователния процес. Работи се върху развиване на индивидуалните умения в екипна среда. Уменията се придобиват чрез работа по проекти и са базирани на игровата методология и разказването на истории. Слушайки и разказвайки истории, децата развиват своите социо-емоционални умения. Историите развиват тяхното въображение и умение за визуализацияРазказването на истории има положително въздействие върху мотивацията им за учене, придобиването на нови умения и прилагането им на практика, особено когато става дума за имагинерни понятия, като онлайн сигурност и дигитална грамотност.

методи на преподаване

Всички учебни инструменти за работа и управление на DigitalKidZ STEM Клуб съдържат необходимите учебни планове и книга за учителя, които правят процеса лесен за управление и прилагане. Всички STEM Клубове участват в менторска програма, с възможност за обмяна на опит и индивидуално съдействие, при нужда. 

Учителите, обучени за работа по метода на DigitalKidZ STEM Клуб получават кредити по чл.49 от Наредба 12.

Управление и организация на учебните процеси

Образователните инструменти на DigitalKidZ позволяват на децата и учителите да работят с три нива на трудност, според индивидуалните способности – базови умения, ниво за напреднали и учебни предизвикателства за таланти. Така, дори в груповите занимания, най-талантливите ученици да имат възможността да решават индивидуални задачи с повишена трудност, без това да демотивира останалите в групата или да ги забавя излишно.

учебни Ресурси

ИГРИ

 

Oбразователни, активни игри, които разиват въображението, емоциите, умението за работа в екип.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КНИГИ

 

Безплатни електронни книги и наръчници с ценни съвети за родители и учители на „дигиталните деца“.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

БЛОГ

 

Актуална информация и статии на тема “дигиталните деца” и как да полезни като родители

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

DigitalKidZ в медиите

абонирайте се за youtube канала 

Ако предпочитате имейл комуникацията, абинирайте се за нашия бюлетин. Така ще получавате актуална информация за събития, проекти, инициативи или нови образователни продукти – изпращаме новини веднъж месечно.