fbpx

училищна среда, която може да се трансформира

Училище с „отворен код“

Учебни пространства за учене чрез преживяване и експериментиране

Те са многофункционални и гъвкави – могат да се използват като традиционна стая за учене, място за срещи или зала за събития.

Предлагат възможност за самостоятелна работа или работа по групи, насърчават креативността и индивидуалния ритъм на всяко дете.

Какво правим?

Училище с „отворен код“™️

Създахоме нов тип класна стая, която има потенциала да трансформира учебния процес и да стимулира интереса на учениците в точните науки. Съобразена с изискванията и бюджета по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН.

Защо го правим? 

Да учиш е забавно

Проектът е примерен. Заложени различни технологии и концепции, които променят изначално структурата на типичната учебна стая, давайки ѝ възможност да се променя през целия ден – според нуждите на учениците и спецификата на учебния процес.

Услуги, които предлагаме

доверен и опитен партньор

Архитектите на DigitalKidZ ще изградят необходимите архитектурни планове, ще съдействат за разрешителните на строително-монтажните работи (СМР) и ще адаптират тематичните ни проекти към вашите пространства, за да създадат нови пространства за учене от съвременен характер.

Дизайн на учебните помещения и мебели

Авторски надзор и рботни детайли

Строителен надзор и ремонтни дейности

Инвеститорски контрол

Модулни, многофункционални мебели за учене, които насърчават творчеството и креативността

Техническо оборудване

Променяме концепцията за учебно пространство

Пространствата, които създаваме са пригодени за учене чрез преживяване, създаване и експериментиране.

Те са многофункционални и гъвкави – могат да се използват като традиционна стая за учене, място за срещи или зала за събития. Предлагат възможност за самостоятелна работа или работа по групи, насърчават креативността и индивидуалния ритъм на всяко дете

Многофункционална класна стая

училище с „отворен код“™️ – дизайн и изграждане

Предвидена е възможност за взаимодействие на учениците със средата.

Подвижната преграда между помещенията може да бъде използвана като допълителна работна площ, върху която учениците да пишат или да съхраняват своите бележки и идеи от проектите, по които работят.

Благодарение на специална боя, върху стените също може да се пише и работи.

Бюрата тип „пъзел“ предлагат възможност класът да бъда разделен на групи, за да работи по проекти, както и за по-лесна организация и проследяване на ефективността от учебния процес.

Предвидени са мебели за складиране със свободен и/или контролиран достъп за съхранение и зареждане на работни устройства на учениците 

Бялата дъска е „вградена“ в мебелите и превърната в екран за проектора.

Maker Space е зоната за експерименти

digitalkidz®️ maker space – дизайн и изграждане

Бившите „хранилища“ са едни от най-удобните зони за превръщане в Maker Space пространства, защото дават възможността да се съединят със STEM зоната или да останат самостоятелни и отделени за по-малки групи от деца, работещи по проекти.

Гъвкави и функционални, те предлагат възможности за работа в малки, шумни групи. Място за учене, но също и за разговори и социализация.

Maker Space пространствата насърчават работата на изправени бюра с оглед последните проучвания за вредите от дългото стоене на едно място.

Фиксираните работни места са многофункционални шкафове, в които могат да се съхраняват работни материали.

Индивидуална оферта съобразена с наличния бюджет!

Училище с „отворен код“ е програма за изграждане на STEM учебни пространства в унисон с Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

Проектите и ремонтните дейности са съобразени с отпусканите бюджети от 50 000 – 300 000лв. и стандартните размери на класнните стаи.

Свържете се с DigitalKidZ®️ за да коментираме индивидуалните ви нужди и да подготвим индивидуална оферта.

+359 883 329 992

hello@digitalkidz.eu