fbpx

digitalkidz®️ 

Дигиталните деца

DigitalKidZ®️ променя съвременната методология за преподаване в училище и повишава дигиталната грамотност на обществото

За децата, които не познават света преди Google.

За децата, които живеят в света на БЪРЗИЯ интернет, БЪРЗОТО хранене, БЪРЗИТЕ връзки, БЪРЗИТЕ отговори, на един клик разстояние.

Те са гъвкави, динамични, правят по няколко неща едновременно и трудно спазват правила и норми, защото ежедневието им е толкова “цветно”, че “експресивността” е техният стил на оцеляване.

„Дигиталните деца“ са промяната, която 21 век носи. Тя не може да се случи без тях.  Но те трябва да знаят как да я осъществят.

DigitalKidZ®️ е една от малкото платформи, която подготвя учителите и родителите за света на деца в 2.0.

европейски конференции

обучени родители, библеотекари, учители и директори

деца, преминали обученията на DigitalKidZ®️

Мисия

Мисията на DigitalKidZ®️

Вярваме, че STEM науките и достъпа до качествено образование от най-ранна детска възраст, спомагат за равнопоставеността между половете и икономическото овластяване на жените чрез информационно-комуникационните технологии.

Дигитализация и иновации в образованието, науката и обществото са основен инструмент за повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособност.

Визия

Визията на DigitalKidZ®️

Създаваме иновативна образователна среда, образователни инструменти, методи и организация за преподаване на STEM, които го превръщат в преживяване.

Вярваме, че промяната в образованието е стратегически и комплексен подход, който отразява успешното взаимодействие между елементите – учебна среда, методология на преподаване, образователен инструментариум и промяна в нагласите.

 

За Нас

от 2014г насам

Фондация “Дигиталните деца” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, което осъществява дейността си в съответствие с българското и международното право, както и в сътрудничество с български, чуждестранни и международни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сродни ценности.  

DigitalKidZ®  и “Училище с отвoрен код”TM са регистрирани търговски марки  и единствено Фондация “Дигиталните деца” и свързаните с тях лица имат изключително право на тяхното използване. Съгласно националното и европейското законодателство всяко неправомерно използване на марките без разрешение на маркопритежателя е нарушение на правата и подлежи на санкции.

Фондацията има седалище в гр. София и адрес на управление: България, гр. София, ул. Лайош Кошут 28.

Възможности за партньорство?

DigitalKidZ®️ за бизнеса

Инвестицията в образование е най-добрата корпоративна – социална отговорност. Попитайте ни за общите ни проекти с HP, IKEA, ING Bank, Lenovo, IBM и FiBank.

DigitalKidZ®️ за родители

Дигиталната грамотност на децата не се възпитава със забрани и ограничения, а чрез ангажиращи образователни инструменти и ролеви модел.

Разгледайте онлайн магазина

DigitalKidZ®️ за директори

Търсите партньор за изграждане на STEM център и образователни инструмненти на „иновативно училище“?

Училище с „отворен код“

 

DigitalKidZ®️ за учители

Богат набор от образователни ресурси и учебни програми за занимания по дигитална грамотност в клас.

DigitalKidZ STEM Клуб

 

Дарения & Финансиране!

продължаваме промяната

Kупувайки образователните продукти с бранда DigitalKidZ®️, вие ни помагате да продължим дейността си и да даряваме безвъзмездно своите образователни продукти и обучения на училищата и библиотечните центрове в цялата страна.

С какво се ангажираме?

Образователни ресурси - книги и активни игри за деца

Подготвяме децата за професиите на бъдещето, като ги учим как да постигат баланс между „реално“ и „виртуално“ и превръщаме технологиите в инструмент за учене през целия живот.

Емоционална интелигентност

Дигитална грамотност

Критично мислене

Oбучения за лидерски умения (учители и директори)

Вътрешни обучения за лидерски умения, вдъхновени от корпоративния свят.  Изградени върху най-добрите коучинг практики и повече от 20 години опит. Индивидуална оценка на лидерските умения на екипа и изграждане на индивидуални профили с препоръки.

Neuro-agility профил и оценка на лидерските умения

Коучинг практики и подходи

Практически бизнес умения

Дизайн и обзавеждане на STEM центрове

Създахоме стая, която има потенциала да трансформира учебния процес и да стимулира интереса на учениците в точните науки, давайки ѝ възможност да се променя през целия ден – според нуждите и желанието.

Многофункционални пространства и STEM Центрове

Дизайн. Изграждане. Обзавеждане.

DigitalKidZ®️ Услуги & Продукти

дигитална и медийна грамотност 

За да постигне икономическа и стратегическа устойчивост на своите проекти, Фондация „Дигиталните деца“ извършва специализан набор от услуги, в подкрепа на основната ѝ дейност и в съответствие с нейната мисия и цели

Избирайки DigitalKidZ®️ за свой стратегически и доверен партньор, вие подкрепяте дейността на фондацията.

DigitalKidZ®️ STEM Клуб

Учебна програма + инструментариум за училищните STEM Клубове по  интереси – начален курс на обучение, одобрена от МОН. 

Училище с "отворен код"

Дизайн и обзавеждане на STEM класна стая – по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Серия от TechEdu Конференции

Конференциите на DigitalKidZ®️ се организират в партньорство с МОН и засягат темите: Наука. Образование. Родителство. Технологии и Иновации в класната стая.

Лидерски обучения за учители

Дигитална грамотност

Онлайн безопасност. Дигитална хигиена. Управление на онлайн идентичността и комуникация. Управление на онлайн разплащанията. Социални мрежи. Създаване на съдържание. Онлайн приложения – дизайн и боравене с тях.

Медийна грамотност и критично мислене

Анализ и обработка на информацията.Разпространяване на информация. Умение за учене (през целия живот). Идентифициране на информационни източници. Авторско право. Правила за водене на онлайн кореспонденция.

Креативност и иновации

Използване на технологиите като образователен инструмент. Умение за идентификация и овладяване на технологични инструменти. Защита на личните данни. Управление на личното време и приоритети. Алтернативни източници на обучение. Предприемачество за деца. Иновации за деца. Роботика и програмиране.

Съществуваме, за да …

Вдъхновяваме трансформацията на съвременното образование, в унисон с нуждите на информационното общество и „уменията на 21век“.

 • Създаваме устойчиви проекти – самостоятелно или в партньорство, които стимулират натрупването на знания в областта  на дигиталните науки.
 • Насърчаваме прехода от теоретични количествени знания към практични, качествени умения.
 • Създаваме иновативни инструменти за обучение, методология за преподаване и менторски програми за учители с фокус върху четивната и математичека грамотност, науките, емоционалната интелигентност, уменията за личностно развитие и за учене, критическото мислене, работа в екип, комуникационните умения и гражданска активност, креативност, финансова грамотност и разбира се, дигиталната грамотност или т.нар. „умения на 21 век“, според квалификацията на Европейската комисия от 2016г.
 • Разработваме учебни планове, книги и образователни ресурси.
 • Разработваме цялостни училищни политики, с цел адаптация и промяна на училищната методология в унисон с „компетенциите на 21 век“. Акцент върху развиване на емоционалната интелигентност, социални компетентности и дигиталнa грамотност.
 • Разработваме и инициираме промяна на училищната среда, в подкрепа на екипна работа, физическо движение и интерактивните занимания по проекти.
 • Организираме конференции, работни срещи и обществени дискусии, с цел повишаване на обществената информираност за технологизацията на обществото и свързаните с това необходими промени в образованието.
 • Даваме гласност и популяризираме образователни продукти и добри практики, в подкрепа на модернизацията в образованието.
 • Опосредстваме и подкрепяме взаимодействието и диалога „учител – родител – ученик“ и съдействаме за развитието на училищните общности.
 • Информираме родителите и учителите на съвременните деца за рискове, възможностите и заплахите, които носи интернет пространсвото и как да ги преодолеят, в помощ на подкрепа на децата.
 • Осигуряваме психологическа и морална подкрепа на родители и деца с образователни проблеми и „дигитална зависимост“.

Отличия за работата ни

 

Оценявам високо амбицията на Фондация „Дигиталните деца“  да постави децата в центъра на своите проекти и решения, защото именно това е в основата на успеха, които имаме ние в образованието на Финландия и сме щастливи с партньорството, което имаме, защото споделяме идентични цели

Н.Пр. Пайви Блинника

Посланик на Финландия в България

Приветствам Фондация „Дигиталните деца“ и нейния екип за ангажираността и постоянството относно въвеждането на иновативни образователни технологии, методи и практики, целящи повишаването на нивото на дигиталната грамотност и креативно-аналитично мислене на младите хора в България.

Димитър Стоянов

Главен секретар на Президента на Р.България

Въпреки, че новите технологии се развиват с всяка секунда всеки ден, децата ни са дълбоко свързани с тях и приемам мисията на DigitalKidZ®️  именно в тази насока – да показва на родителите и на обществото колко е важно да знаем света на новите технологии и колко много той е част от света на децата ни, да го приемем и да започнем да го разбираме.

Мирослав Боршош

Зам.-кмет по културата в София

Със своята дейност Фондация „Дигиталните деца“ поставя акцент върху важността от ограмотяване на децата при използването на дигитални устройства, което гарантира и сигурността им в онлайн пространството. Усилията, насочени към обучение в дигитална грамотност са от изключително значение.

Йорданка Фaндъкова

Кмет на гр. София

Безплатни ресурси по дигитална грамотност!

DigitalKidZ®️ предлага и богата серия от безплатни образователни ресурси, посветени на дигиталната грамотност и онлайн безопасност на децата – подходящи за учители и родители.