Радослав Банков е психолог, писател, специализирал когнитивна психология. Работи като семеен консултант и експерт „Човешки ресурси“. Изучава ведическата психология. По време на своята лекция за Digital KidZ, той ще разкрие принципите на „7-та година“ и как психофизичните центрове управляват живота ни. Как се променят малките деца през годините и защо? Къде са окрилени, къде се препъват, къде са блокирани? Ще разгледа и анализира различните етапи от живота им постепенно и отстрани като наблюдатели и ще помогне на родителите да започнат да ги разбират по-добре и да им бъдат полезни.

  • Обясни ми с няколко думи „теорията за 7-годишните цикли“?

Това е ведическа психология – знание за човека и неговото взаимоотношение, както със заобикалящата го природа, така и със себеподобните си. Науките и в частност психологията го преоткриват днес, а поради това, че сме го позабравили, днес ни звучи като теория.

  • Как и кога се променят децата съгласно тази теория?

Децата се променят всяка година. Ние възрастните също. Всяка година от живота си човек е задвижван от различна двойка психо-физични центрове. Всяка година. Единият център е доминиращ (основополагащ, водещ), а другият е придружаващ и спомагателен. И затова загубвайки това знание, днес сме загубили инструментите си за разбиране и справяне. Често сме изненадани и се чудим „защо детето ми се е променило така“? Защо изведнъж е станало „такова“ или „такова“? Защо не ме разбира, сякаш говорим на различни езици?

  • Имат ли технологиите отношение към „кризите“ на децата и как?

Разбира се. Огромно отношение. Технологиите днес са ежедневието на децата. Те са заобиколени и обсадени отвсякъде от технологии. И нямат избор. В този смисъл технологиите са свързани и пряко и косвено с детските „кризи“. А те „кризите“ са просто нормални ежегодни промени настъпващи в децата. А се превръщат в „кризи“, отново заради липсата на инструменти. Когато родителя знае какво да очаква, кое детско поведение е нормално, кога трябва да е по-строг и кога по-приемащ и разбиращ странностите на детските поведения, тогава той може с лекота да предаде опита и знанията си, да регулира трудностите, а после заедно да изпитат радостта.

  • Ако трябва да опишете дигиталните деца с три думи, кои ще бъдат те?

Дигитални деца са просто деца, огледала, в които да се оглеждаме, щастлива тръпка, за която сме отговорни.

  • А кои три думи описват родителите на дигиталните деца?

Родителите на Дигитални деца са:

  • Бързащи
  • Объркани
  • Често с разминаващи се послания и поведение.
  • Каква е личната ти мисия с участието в третото издание на Digital KidZ?

Да разкажа за тази врата към необятния детски свят. Как преминавайки през нея ще имаме удоволствието отново да си спомним и да бъдем по детски радостни, но само ако разберем света на децата, а после и ги приемем с отговорност. Така нашите взаимоотношения, ще бъдат обречени на щастливи предизвикателства.

Players will need to know that they can nevertheless profit from playing with free spin

Here are the top characteristics of casinos that accept american express a good website.

slots because the odds of winning these slots are lower than the true slot games.