Докато всички говорят за иновации в образованието, една малка страна като Сингапур проправя своя път към върха с традиционните методи на преподаване. Стратегията на държавата, която е описана още от първия министър председател на страната Ли Куан Ю, е развиването на наличните ресурси, а именно хората. Това е и причината да се обръща толкова внимание на образованието и постоянно да правят реформи като изхарчените пари в трансформацията на образованието се считат за инвестиция, а не за разход.

Доказателство за успешната образователна система на Сингапур са първите места в проучването на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), където  се разглеждат способностите на 15 годишните да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации като основните три категории са математика, четене и наука. Какво е различното в сингапурската образователна система, което успява да развие потенциала на учениците до такава степен, че да бъдат така високо оценявани?

В основата на образованието в Сингапур е традиционната педагогика, където учителя води часа. Макар международните проучвания да твърдят, че директното обучение е добър модел за предаване на знание, злонамерени критици твърдят, че сингапурския модел произвежда некреативни, нещастни математически гении.

Данните на PISA, за съжаление, не обследват емоционалното състояние на учениците, но резултатите сочат, че в действителност академичните резултати не са за сметка на личните, което може да се види от резултатите от PISA през 2015, когато се въвежда ново оценяване, което е съсредоточено от съвместното решаването на проблеми, а учениците в Сингапур са отново на 1 во място. Въпреки отличието се представят и реформи в образованието, които да повишават креативността на учениците и да намалят стреса от учебния процес.

Друга отличаваща черта е различния подход по време на часовете по математика, който започва да се използва и в Америка и Англия. Особеното е, че изучаваният материал не е толкова обширен, но пък за сметка на това е по – задълбочен като целта е да се гарантира, че целият клас напредва. Разбира се, има и ученици, които изпитват затруднения с разбирането на някои от темите, но системата се е погрижила да намери решение и за тях като получават задължителни допълнителни сесии, за да се избегне изоставането от останалите им връстници. В Англия пред през 2016 г. е направен анализ след въвеждането на сингапурския подход и се установява подобряване на резултатите на учениците, макар че в известна степен моделът е смекчен в прехода.

За постигането на високи академични резултати са нужни и хора, които да преподават материала. Сингапурската образователна система се стреми да произвежда невероятни учители, които получават 100 часа годишно обучения, за да са в крак с новите педагогически техники, които включват групови занимания и дискусии между учениците и учителите. Голяма разлика може да бъде открита в броя на учениците в класовете, като средно има по 36 деца в класната стая, а това прави работата на обучителя доста по-трудна. Идеята, която стои зад това е, че по-добре да има големи класове, обучавани от отлични учители, отколкото по – малки групи, но със средно добри учители. Заплатите в публичния и частния образователен сектор са почти еднакви, но доброто възнаграждение се дължи и на строги годишни оценки на изпълнението.

Образователната система в Сингапур се стреми към подкрепянето на развитието на силните страни на учениците, както и техните социални умения, а в допълнение на това и добри академични резултати. Въпреки отличните резултати, правителството постоянно работи върху реформи, които да запазят системата гъвкава и да гарантират високо качество образование.