Ако сте един от посетителите на петото издание на националната образователна конференция DigitalKidZ, най-вероятно вече сте част от това, което ще ви разкажем, но към всички останали – ще се радваме да ви споделим малката ни тайна.

След като веднъж с инициативата DigitalKidZ повярвахме, че е възможно да си пожелаеш нещо и то да се сбъдне, получавайки положителните отзиви на обществото и подкрепата на държавните институции, започнахме да си мечтаем за следващото стъпало от стълбичката на промяната.  Копнежът ни включва място, изпълнено с деца от сутрин до вечер, в което знанията и креативността да гъделичкат въображението на малчуганите.

Искаме да създадем детски център, в който да демонстрираме на практика специално разработената иновативна методология от екипа експерти на DigitalKidZ. Освен от педагози, екипът ни се състои и от професионален коуч, психолог и психотерапевт, които ни помагат да работим ефективно както с деца, така и с техните родители и учители. Целта ни е да помогнем обучението на съвременните деца, за да правят информирани и аргументирани свободни избори. Чрез образователната методология участниците в заниманията ще получат възможността да развият умения и нагласи по един системен начин, подпомогнати от знанията, уменията и професионалния опит на педагозите ни. Ще поставят основите на знанието за програмиране и кодиране и ще се научат как адекватно да използват технологиите в образователния процес.

През август поставихме основите на DigitalKidZ клуб, където с програма, подходяща за деца между 7 и 10 години, подкрепихме развитието на индивидуални личностни умения и компетенции сред децата с помощта на дигиталните технологии. По този начин не само възпитахме тяхната безопасна и съзидателна употреба, но демонстрирахме, че технологиите са само средството, а не самоцел на обучението.

В „Къщата на DigitalKidZ“ образователния подход, който ще предложим на децата, е подхода “учене чрез опит и преживяване”, наречен още “емпирическо учене” или “активно учене”. Ученето чрез опит и преживяване означава промяна на поведението на едно лице, вследствие на практическото прилагане на изводите, направени от анализа на личния опит. Такова обучение има тогава, когато детето разсъждава върху занятията, прави критичен анализ, отсявайки полезното и важното, което трябва да запомни и впоследствие прилага на следващото занятие това, което е научило.

Образователният ни комплект ще акцентира върху развитието на децата в различните сфери на интелигентност, с което ще преодолеем „предизвикателствата“ на съвременната образователна система чрез иновативен подход и изграждане на множество от самостоятелни компетентности, които си взаимодействат.