“Иновации и консултиране” е екип от признати професионалисти, готови да работят за вас и с всеки един от вас. Те имат капацитета да постигнат поставените цели, благодарение на разнообразния си опит в областта на обучението, технологиите, образователните технологии и работата с ученици, студенти, учители и преподаватели, работодатели и ръководители на образователни институции и фирми. Мисията на Иновации и консултиране е подпомагане на осъвременяването на образованието в България (и извън нея) и откриването и обединяването на позитивни и креативни личности и техните добри практики.  “Иновации и консултиране” ще ви помогне да бъдете по-информирани, по-квалифицирани и по-иновативни в професионалното си и личностно развитие.

Сред основните дейности на “Иновации и консултиране” са Ученическа академия: визуални изкуства, интернет програмиране, уеб дизайн, визуално програмиране и математика; летни профилирани семинари, квалификации и обучения за ученици и учители; обучения за работа със специализирани образователни средства и последващо консултиране за употребата му. “Иновации и консултиране” извършва и издателска дейност – предпечат и печат на учебни помагала и специализирана литература.

В рамките на Digital KidZ “Иновации и консултиране” ще бъде в зоната за забавления, където ще има шанс да общува с малките посетители на конференцията и да ги изненада с иновации. Благодарим за подкрепата!