Играта трябва да бъде забавна.

В желанието си да създаваме различни умения у децата си, да им купуваме образователни играчки или книжки с мъдри послания, неведнъж този ключов елемент се е загубвал някъде по пътя, точно както и нашето дете. Често тези „инструменти“ са по-малко интересни и стимулиращи, отколкото естественото любопитство на детето. Играта в своята същност е достатъчно образователна и почти винаги много забавна. Когато забавлението бива заместено с друг елемент, играта губи своята жизненост.

Чрез играта децата имат възможност да изострят уменията си, да се учат на стратегии, логическо мислене и социални умения. Обучение от такъв вид мотивира учениците и им помага да останат фокусирани върху изучаваната тема. Една от причините това да се насърчава все повече в училищата е децата да прекарват колкото се може повече време далеч от екраните на дигиталните устройства.

Ученето през призмата на играта решава още един важен проблем при днешните деца, а именно липсата на концентрация. С навлизането на все повече „умни“ технологии, децата свикват да работят с много устройства наведнъж, а това сериозно вреди на умението им да остават фокусирани за по-дълго време само върху едно нещо. Различни проучвания показват, че ежедневната игра – особено такава, която ангажира мозъка и тялото на детето – постига тази цел по-добре, отколкото домашни, видео игри или наказания.

Състезателният характер на играта помага на децата да поддържат мотивацията си да бъдат истински добри в нещо. Това е сериозен проблем, породен от всички системи и скали за оценяване, които ги заобикалят и най-често влияят зле на самочувствието им. В процеса на порастване негативната обратна връзка не е най-подходящият метод едно дете да научи повече по дадена тема. Разбира се, няма възможност да избегнем оценителния елемент във всяко едно начинание, с което детето ни се захване, но игрите, които позволяват на учениците да оценят знанията си сами за себе си, дават шанс и на родителите да забележат когато детето им среща затруднения.

С инициативата DigitalKidZ ние се стараем да обучим децата и родителите им точно в тази посока, а именно, че въпреки дигитализацията на ежедневието ни, децата могат да творят и да се учат чрез най-естествените методи за всяко едно детство. В клуба на DigitalKidZ помагаме на малчуганите да разберат, че технологиите не са начина, а помощното средство, което ни дава повече. Чрез специално разработената иновативна методология участниците в заниманията получават възможността да развият умения и нагласи по един системен начин, подпомогнати от знанията, уменията и професионалния опит на екипа от експерти на DigitalKidZ.