fbpx
В края на миналата година – 2020, Европейската комисия в България стартира кампанията #ДасигражданинЕСуперяко в подкрепа на гражданското образование и активното гражданство и заедно с образователния портал Уча.се и Софийска платформа създадоха 36 видео урока, които са достъпни за гледане тук (нужна е регистрация в Уча.се).

Поводът е новата дисциплина, която учениците в 11 клас ще изучават – Гражданско образование. Целта на обучението по гражданско образование е да повдигне въпросите за демокрация, гражданство и идентичност, медийна грамотност, права и задължения на гражданите – все въпроси от ключово значение за едно активно и солидарно общество.

Достъпът до видеата е напълно безплатен – за учениците и всички граждани, които проявяват интерес към темата. Освен интерактивните видео уроци, в рамките на инициативата е разработено и помагало за учители с идеи за различни дискусии, упражнения и дейности в час. Учебната програмата и видео уроците са съобразени с учебния план за 11. клас и са разпределени в три раздела:

  • Раздел 1: Граждани, политика

Първият раздел дава отговор на въпроса защо гражданското образование е важно и разяснява основните понятия за гражданство и гражданско общество. Уроците са посветени на теми  като свобода и достойнство, държава, власт, закони, медии, демокрация, гражданско участие. Те представят и основните начини за участие на гражданите в обществения живот – критично мислене и информиране, гласуване, изграждане на компетентности и вземане на решения – все начини за промяна към по-добро в училище и извън него. 

  • Раздел 2: Граждани, права и отговорности

Вторият раздел се фокусира върху  темите за основните демократични ценности, правата на човека и правата на детето. Въвеждат се нови форми на гражданско участие – създаване на неправителствени организации, изразяване на несъгласие и протести. 

  • Раздел 3: Идентичности и различия в обществото 

Третият раздел въвежда темата за идентичността на национално и европейско ниво, говори за „другия” в обществото, разглежда понятия като толерантност и уважение. Запознава младите хора в по-голяма степен с Европейския съюз и плюсовете на принадлежността към една силна международна общност. 

Информационната кампания #ДасигражданинЕСуперяко се провежда между ноември 2020г. и февруари 2021г.