fbpx

Сред 10-те обещания, които училищата дават на всяко дете, може би най-значимият е „Ние ви обещаваме винаги да използвате най-новите технологии, за да ви подготвим за утрешния свят“.

Всички знаем, че дигитализацията променя начина, по който живеем, но и процеса на обучение. Голяма част от децата под 18-годишна възраст вече имат достъп до дигитални устройства ежедневно. Те използват смартфони, таблети, лаптопи и други, за да се забавляват, учат и поддържат комуникация със своите връстници. Трудно е да се каже, че тези деца познават време без технологии и интернет. Всичко това поражда нуждата от промяна в образователната система.

Въпреки това, образованието обикновено е една от последните сфери, които приемат големите промени. Много индустрии отдавна разчитат на технологиите, но в образователната система те се случват с известно забавяне. Придържането към някои стари методи е неизбежно, но голяма част от тях могат да се заменят с нови и по-ефективни практики.

Ето някои съвременни тенденции в училището на 21-ви век:

 • Изкуствен интелект
  Използването на изкуствения интелект е отдавна част от образователния процес в иновативните училища по света. Предоставя много възможности за учители и обучаващи се. Прочетете повече за приложението на изкуствения интелект в образователната система.
 • Социално-емоционално обучение
  Този вид обучение позволява на учениците да споделят общи преживявания, да се учат на емпатия и да изграждат доверие помежду си. Всичко това развива техните социални и комуникационни умения, които са ключови фактори при изграждането им като личности в бъдеще.
 • Учене чрез правене и игри
  Игровия метод прави ученето много по-интригуващо и интерактивно, отколкото стандартните методи. Играта не само изгражда голяма част от социалните умения на децата, но и ги стимулира да усвоят нови знания. Учейки чрез образователни игри, децата придобиват смелостта да вземат решения, да идентифицират препятствията и да ги преодоляват по оптимален начин.
 • Персонализирано обучение
  Важна тенденция в образованието днес е персонализираното учене. То включва изготване на индивидуален план за всяко дете според придобитите вече знания, умения и силни страни. Проследява се периодично развитието му и се прави промяна в методите на обучение при нужда.

DigitalKidZ STEM Club е образователна програма, която развива меките умения на детето чрез иновативни методи и дигитални практически занимания по интереси. Нашата програма поставя акцент върху извънкласните занимания и използва съвременна образователна методология, която поставя детето в центъра. Прочетете повече за DigitalKidZ STEM Club от тук.