fbpx

Днес почти всички говорят и се интересуват от изкуствения интелект.

Софтуерът за изкуствен интелект е компютърна програма, която имитира човешкото поведение чрез изучаване на различни модели и данни. Тази технология има възможност да мисли, да ни научава на различни неща и сам да решава проблеми. Ако компютърът не е програмиран да прави конкретно нещо, той просто няма да го направи. Ако обаче опитате същото със софтуер за изкуствен интелект, ще получите различен отговор на проблема си.

Технологията има приложение в много области на живота, а вече намира своето място и в образователния сектор. Колкото по-дигитализиран е учебният процес, толкова по-голяма е възможността за използване на комбинация от анализ на данни, невронаука и когнитивен анализ за проследяване на напредъка, идентифициране на интерес (или липса на такъв), откриване на пропуски в знанието и други. DigitalKidZ подкрепя идеята, че технологията ще доведе до растеж и жизненоважни подобрения в образованието.

Ето и някои от тях:

 •  Гласови асистенти в помощ на учителите.
  Развитието и участието на интелигентни говорящи технологии би помогнала много при преподаването. Ролята на гласовите асистенти може да улесни управлението на дейности в класната стая и да съпътства различни активности като: изучаване на чужди езици и информационни технологии; улесняване решаването на математически задачи; търсене на ресурси; проверка и справки.
 •  Оценяване
  Процесът на оценяване е от доста време под формата на компютърни тестове и други. С AI учителите могат да се откажат от оценяването, за да посветят повече време на учениците и преподаването. Предоставяне на визуални инструменти за наблюдение на напредъка на учениците и събиране на статистически данни несъмнено ще насърчи процеса на преподаване.
 •  Обучение чрез виртуална реалност.
  Виртуалната реалност или VR клиповете предизвикват децата да бъдат заинтригувани и концентрирани по време на уроците. Те научават за различни неща, места, предмети и други от комфорта на класните си стаи, без да харчат пари или време за пътуване.
 •  Разпознаване на лицата на децата за маркиране на присъствие.
  Представете си колко по-лесно и сигурно би било във всеки учебен час, независимо дали в класната стая или по време на тренировка в двора на училището, да се разчита на изкуствения интелект за отчитане присъствието на всяко дете. Така учителите няма да губят време да преминават през всеки ученик по няколко пъти на ден, за да се уверят, че той седи на чина си и е в класа.

Няма ограничения за човешките стремежи, когато става въпрос за неговата амбиция и усилия за растеж и развитие. Всеки ден човешката природа се доближава все повече до дигиталната еволюция. Много училища се „събуждат“, за да възприемат изкуствения интелект като част от учебния процес.

Въпреки това, никоя технология не може да замени добрия учител. AI може да бъде полезен помощник за нарастващия набор от отговорности на учителите. Ако те са наясно с възможностите му, ще могат с лекота да насочат своите ученици в свят, в който AI ще бъде навсякъде около тях.