Още от съвсем малки децата се учат да говорят като произнасят думи или да ходят, опитвайки се да правят първите си стъпки. В последствие как да карат колело, как да хвърлят топка и т.н. Всичко това усвояват чрез постоянното извършване на действията в заобикалящата ги среда.

В днешно време децата са изложени на постоянен поток от информация и не им се предоставят достатъчно възможности да използват знанията си в реалния свят. Пирамидата на ученето на американския образователен експерт Едгар Дейл доказва връзката между начина на възприемане на информация и постигнатите резултати. Моделът показва, че пасивното учене, като четенето, има едва 10%  възприемане на информацията, докато активното учене, което позволява на децата да практикуват наученото, е със 75%. Това затвърждава тезата, че ученето цялостно не трябва да бъде единствено теоретично, но и приложимо в реали ситуации.

Ученето чрез преживяване е метод, който позволява на детето да се научи чрез опит в реална среда. По този начин ученикът сам отговаря за себе си и е предизвикван да бъде историк, детектив или каквато друга роля е необходима, за да се справи най – добре с дадена задача. Учениците научават много повече от преживяването, отколкото ако някой им каже или прочетат готово синтезирана информация. В близко бъдеще няма да имат значение нещата, които децата са научили от учебниците, а тяхното критическо мислене, уменията да работя заедно и да се адаптират в различни ситуации.

Критическото мислене е свързано с подкрепянето или отхвърлянето на дадено твърдение. То е процес водещ до размишляване върху изказванията и подлагането под въпрос на посочените доказателства и направените оценки на фактите.

Как ученето чрез преживяване може да бъде използвано в света на технологиите?

БЛОГЪТ е често обновяван онлайн дневник. Той е сравнително опростен уебсайт. Една от най-използваните платформи за блог е на Google – Blogger.com. Блогът може да бъде използван като място, в което децата разказват какво четат, да го правят от гледна точка на различни герои и да се научават да създават текстове. С въпроси в коментарите може да бъдат подтиквани да търсят по-задълбочено различни теми, което би помогнало развитието на критическото им мислене. Проектът DigitalKidZ: Училище с “отворен код”, например, също използва блогът като форма на обучение. Една от основните задачи на по-големите ученици, които участват в програмата, е да създадат и поддържат своите първи блогове.

MINECRAFT е игра, която позволява строене с различни по вид блокчета и приключения и това я прави добра възможност за учене. След като играта е купена от Microsoft се разработва специална версия MinecraftEdu за използване и в класната стая. Разликата в образователната версия е, че има предоставен предмет -камера, с която могат да се правят снимки в реално време. Тези снимки се запазват в онлайн тетрадка, която може да бъде споделена с останалите от класа. Играта може да намери приложение във всички учебни часове. Например в часовете по история, докато се преподава за различни цивилизации може да се вмъкнат уроци за тяхната архитектура, която лесно да бъде демонстрирана, благодарение на играта.

DUOLINGO е мобилно приложение, което може да бъде свалено на Android и iOS, а също така може да бъде отворено през браузър. Приложението е удобен начин за научаване на чужд език. Чрез постоянно повтаряне на думи, с които в последствие се правят изречения ученето става забавно и приятно. Тази платформа може да се използва и в класната стая с помощта на пригодената версия Duolingo for schools. Единственият недостатък е, че все още няма български език и за да се използва пълноценно е необходимо разбирането на поне още един друг език.

Освен с технология ученето чрез преживяване може да бъде съчетано и в най-обикновени ежедневни дейности, като пазаруването, домакинската работа и най-вече разговорите с децата, в които освен да действат, ги провокираме да мислят. А защо не времето пред телевизора да бъде заменено с време, в което ще се придобият нови знания. Разходка до летището, жп гарата, някоя интересна конструкция в квартала или музей, са бързи и лесни начини както за получаването на нови знания, така и за пълноценно време със семейството.

Колкото и дигитален да е 21 век има моменти, в които просто трябва да се откъснем от устройствата и да прекарваме време заедно. Чудесен начин за това са игрите заедно. DigitalKidZ Imagination, например, е настолна образователна игра, която развива въображението, емоциите, умението за работа в екип, комуникативните умения и повишава вътрешната мотивация за учене. Повече за нея може да намерите ТУК.