Величка Дафчева

Преподавател по ИТ в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово

Величка Дафчева

Преподавател по ИТ в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово

Biography

Величка Дафчева преподава Информационни технологии в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово в начален и прогимназиален етап. Учител е от 12 години и все още обича да поставя предизвикателства пред себе си и учениците си. Счита, че любопитството към технологиите и критическо мислене превръщат децата от дигитални ползватели в дигитално грамотни хора. Опитва се да споделя опит и идеи в блоговете си.

All session by Величка Дафчева