доц. д-р Тони Чехларова

Ръководител на секция Образование математика и информатика в Института по математика и информатика - БАН

доц. д-р Тони Чехларова

Ръководител на секция Образование математика и информатика в Института по математика и информатика - БАН

Biography

Интересите й са свързани с приложения на информационните  технологии в образованието, изследователски подход в обучението по математика, междупредметни връзки, математика и изкуство, рефлексия, занимателна математика. Участник е в европейски проекти като DALEST, InnoMathEd, Fibonacci, MaSciL, DynaMat, SCIENTIX, KeyCoMath и др.

All session by доц. д-р Тони Чехларова