Прометей

Прометей

Biography

Проект Прометей, 2014-1- BG01-KA204- 001560, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

picture2 picture1

All session by Прометей

Деца 7-10г: Кариерно ориентиране

13:00 - 14:00
фоайето на зала 6, НДК

Деца: 7-10г Кариерно консултиране

13:00 - 14:30
фоайето на зала 6