Надежда Милева

Надежда Милева

Biography

Надежда Милева е детско – юношески психолог, позитивен психотерапевт и арт терапевт. Дипломиран психотерапевт и обучител – базово ниво по Позитивна Психотерапия за България и WAPP – Световна асоциация по позитивна психотерапия – Master Trening. Магистър по психология специалност: „Детско-юношеска психология – диагностика и консултация” към СУ „Св. Климент Охридски, арт терапия – Нов български университет, базов специалист на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава магистърска степен по програма „Детско – юношеска психология“ – практика „Проблемно поведение при деца“.

Психолог на свободна практика. Работи с екипите на училища и детски градини на територията на страната по практично ориентирани насоки в работата с деца и с деца към Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания.“

Има на 12 години опит, по-голяма част от който е ориентиран към психологическо консултиране и терапия на деца и техните родители.

„На пръв поглед работата ми е много разнообразна, но тя изцяло е ориентирана в подкрепа на детето в този първи и най-важен етап от живота му- етапа на изграждане на личността“, споделя Надежда.

All session by Надежда Милева