Д-р Леена Андонов

Изследовател в областта на образованието - Финландия

Д-р Леена Андонов

Изследовател в областта на образованието - Финландия

Biography

Д-р Леена Андонов е работила като преподавател, директор и изследовател в Хелзинки, Финландия. През 2007г. получава докторска степен във Факултета по поведенчески науки на университета в Хелзинки, а дисертацията й разглежда взаимодействието учител-родител в сферата на консултирането и отворения диалог с ученици. През 2009г. направените и описани от нея изследвания, заедно с придружаващите ги резултати, д-р Андонов публикува в книгата „Dialogs on Diversity and Global Education“ 2009.
В периода между 2011-2015г. Леена допринася за проекта на университета в Хелзинки „Long Second“ – изследване на лингвистичното и социалното развитие на децата. Д-р Андонов има дългогодишен опит в дизайна на училищни подобрения и работи като наставник на докторантски студентски групи, специализарани в сферата.
От 2012г. насам тя е член на Центъра на директорите в Харвардското следдипломно училище по образование, както и е част от екипа на редакционния съвет в международния вестник IJBDE.

All session by Д-р Леена Андонов