Гергана Раковска

Председател на "Фондация за бизнеса и образованието"

Гергана Раковска

Председател на "Фондация за бизнеса и образованието"

Biography

Гергана Раковска е председател на Фондация на бизнеса за образованието и директор на Националния борд на сертифицираните кариерни консултанти в България. Занимава се с кариерно консултиране и утвърждаване на ролята на кариерните консултанти в образованието и пазара на труд в България от повече от 10 години. Работи като експерт по различни проекти в МОН от 2007 година. Завършила е информатика и икономика. Притежава магистърска степен по управление на риска от Университета на Атланта, САЩ. Вярва в концепцията за учене през целия живот. През 2013 г. завършва едногодишна специализация по Личностно развитие в Университета на Улстер, Великобритания. През 2015 завършва Националната програма за лидери на Училището по политика „Димитър Паница“. Има две деца, които се опитва да слуша много внимателно.

All session by Гергана Раковска