Георги Апостолов

Координатор на координатор на Центъра за безопасен Интернет

Георги Апостолов

Координатор на координатор на Центъра за безопасен Интернет
georgi.apostolov@online.bg

Biography

Георги Апостолов (Фондация „Приложни изследвания и комуникации“) е координатор на Центъра за безопасен Интернет от създаването му през 2005 година.

По професия Георги Апостолов е журналист с над 15 годишна практика като редактор и кореспондент в БТА, главен редактор на български и чуждоезични медии. През последните години ръководи множество инициативи срещу незакконото и вредното за деца съдържание и поведение онлайн.

Ръководи кампании и обучения за насърчаването на дигиталната и медийната грамотност сред децата, младите хора, родителите и професионалистите, които работят с деца и семейства за превенция и намеса при онлайн злоупотреби с деца.

 

All session by Георги Апостолов

Дигитална хигиена: Интернет зависимост или липса на дигитално-медийна грамотност?

13:00 - 13:30
Информационен център на Европейския съюз - София