Гаяне Минесян

Национална мрежа на родителите

Гаяне Минесян

Национална мрежа на родителите

Biography

Гаяне Минасян е съосновател на Национална Мрежа на Родителите. Работи като рецензент и преводач на книги в сферата на образованието и възпитанието.
Следвала е политически науки в НБУ. Майка на две деца.

All session by Гаяне Минесян

Естествено учене

15:30 - 15:50
НДК, зала 9