Галина Тимова

Class Dojo посланик

Галина Тимова

Class Dojo посланик

Biography

Галина Тимова е старши начален учител във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“. Има 13-годишен стаж като възпитател, социален работник, учител, старши учител, базов учител към СУ „Св. Климент Охридски“. Участвала е в различни професионални курсове, семинари и обучения, организирани от МОН, ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, ИСДП, Фондация „Анимус“, ЦРЧР и др.

От 2016 г. е ментор на Class Dojo за 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ и един от двамата посланици на програмата за България.

Образователно-квалификационна степен: Магистър

  • „Начална училищна педагогика“;
  • „Социална педагогика“, специализация „Социално-педагогическа помощ за семейства“;

Следдипломна квалификация: „Ранно чуждоезиково обучение – английски език“

Пета професионално-квалификационна степен „Начална педагогика“

All session by Галина Тимова