Доц. д-р Евгения Сендова

Институт по математика и информатика към БАН

Доц. д-р Евгения Сендова

Институт по математика и информатика към БАН

Biography

Евгения Сендова е доцент в Института по математика и информатика към Българската академия на науките. В периода 1984-1990 е сътрудник към Проблемната група по образованието, БАН и МОН. От 1997 е тютор към програмата Research Science Institute (RSI) за ученици с изявени способности в областта на математиката и информатиката, организирана от Center for Excellence in Education, съвместно от с Massachusetts Institute of Technology, САЩ. Участва в редица европейски образователни проекти, фокусирани върху изследователския подход на образованието. Носител е на Златно перо на Синдиката на българските учители за принос за развитие на ИКТ и прилагането им в системата на средното образование на Република България (2011) и на Siemens certificate for working with young talents in mathematics and science (2003). Учениците й са в интервала 6-66 години.

All session by Доц. д-р Евгения Сендова