DigitalKidZ Клуб & Твоят час

DigitalKidZ Клуб & Твоят час

Biography

„Приключенията на Зед“ са изградени изцяло върху игровия метод и превръщат децата в автори на учебния процес, за да култивират чувствена, сензорна и емоционална памет. В основата си този метод води до обвързване на възприемането на новите знания през емоциите.

Умения, които децата придобиват

Работа в екип – Решаване на проблеми – Креативност – Дигитална грамотност – Емоционална интелигентност – Обноски – Умение да планират – Гражданско самосъзнание

Заниманията са разработени по авторска иновативна методология, която съчетава игрите, заниманията с любимите на всички конструктори LEGO и ученето през проекти.

Програмата на работилниците на DigitalKidZ клуб е дело на педагози, отличени в няколко предни години като “Учител на годината”.

Всички деца, които вземат участие в образователната програма на DigitalKidZ клуб са изключително важна част от нашето проучване за подобряване на образователната среда и методология в училище, ето защо за нас е важно всички родители да подпишат декларация за това, че са съгласни събраните данни от заниманията да бъдат използвани за целите на проучването. В края на цикъла от единадесетте модула родителите ще получат обратна връзка за напредъка на детето си в различни области.

Заниманията са разработени по авторска иновативна методология, която съчетава игрите, заниманията с любимите на всички конструктори LEGO и ученето през проекти.

Програмата в „Приключенията на Зед“ позволява заниманията да бъдат организирани и като вътрешно-корпоративно събитие за децата на служители или да бъдат част от заниманията в Часа на класния за деца от 1 до 4 клас.

All session by DigitalKidZ Клуб & Твоят час