Coder Dojo

Coder Dojo

Biography

Coder Dojo e глобална мрежа от безплатни клубове за програмиране за младежи и деца.

All session by Coder Dojo