Ашод Дерандонян

Фондация "Заслушай се"

Ашод Дерандонян

Фондация "Заслушай се"

Biography

Ашод губи изцяло слуха си на 2-годишна възраст. След упорита работа на родителите му и успешна слухово-речева рехабилитация, той проговаря на седем години. Носи слухов апарат и разчита изцяло на четене по устни, за да общува с хората около себе си. Той e завършил висшето си образование в Американския университет в България, живял е няколко години в чужбина и притежава солиден опит в неправителствения сектор и финансите. Ашод се отдава изцяло на каузата да помага на хората с увреден слух да участват пълноценно в обществения живот и основава фондация „Заслушай се“ в края на 2014г. Работи в посока за внедряването на първата онлайн платформа за интеграция на хора с увреден слух в България, която да осигурява жестов превод в реално време чрез видео връзка и трансформиране на говор към текст. Той е на мнение, че глухите хора заслужават не помощ, а равен достъп до информация, образование и кариера. Като победител в инициативата „Промяната“, смята, че хората е нужно да повярват във философията, че именно наличието на условията за равен достъп до информация ще доведат до едно разнообразно и толерантно общество. Според Ашод, всеки един от нас е творец на собствената си съдба, независимо от това дали чува или не. Време е да се заслушаме в себе си и тогава и обществото ще се заслуша в нас.

All session by Ашод Дерандонян

Заслушай се

10:10 - 10:30
НДК, зала 9