Заслушай се

19 мар. 2016
10:10 - 10:30
НДК, зала 9

Заслушай се

Могат ли технологиите да помогнат на хората с увреден слух да имат активен социален живот?