Тенденции: Компетенциите на 21в и как те променят методологията за преподаване в час

27 окт. 2018
13:30 - 14:00
Информационен център на Европейския съюз - София

Тенденции: Компетенциите на 21в и как те променят методологията за преподаване в час