Професионални или социални умения – кои са по-важните за личностното развитие на нашите деца?

19 мар. 2016
13:30 - 13:50
НДК, зала 9

Професионални или социални умения – кои са по-важните за личностното развитие на нашите деца?

Светът се променя прекалено бързо и според някои изследвания по кариерно развитие 60% от най-търсените професии през следващите 10 години все още не съществуват. Как да помогнем на децата си да бъдат подготвени за тези предизвикателства на пазара на труд? Важно ли е да си пълен отличник или е по-ценно да спортуваш за удоволствие и да посещаваш различни забавни извънкласни дейности. Най-важното е да слушаме децата си и да ги подкрепяме в техните често странни желания.