Деца 7-10г: Направи си сайт с CoderDojo

15 окт. 2016
13:00 - 14:00
кабинет 1 и 2

Деца 7-10г: Направи си сайт с CoderDojo

По време на работилницата „Направи си сайт“ ще се запознаем с основите на уеб програмирането, като използваме технологиите HTML и CSS. Ще сформираме екипи по двойки, които да си помагат по време на създаването на сайт и в същото време да учат как се работи в екип. На края работилницата, всеки екип ще е създал своя уеб страница