Многознайко

19 мар. 2016
15:00 - 17:00
НДК, зала 8

Многознайко

Работилницата на Многознайко – мястото за многообразни дейности, забавлениярисуване и интересни разговори за екология, култура и изкуство. Работа с екологични и рециклирани материали. Нови възможности да творят ръчичките, да работи ума и да се развива въображението.