Формиране на математическа и дигитална компетентности чрез игра

19 мар. 2016
10:30 - 12:00
НДК, зала 8

Формиране на математическа и дигитална компетентности чрез игра

Участниците ще имат възможност да работятс виртуални образователни игри, свързани с формиране на основни математически знания и умения. Ще предоставим специално разработени манипулативи, с които ще илюстрираме съчетаването на класическите с дигиталнигте педагогически средства в образователния процес от най-ранна възраст. Всички ресурси са разработени в ИМИ-БАН и са със свободен достъп.