Дигитална хигиена: Интернет зависимост или липса на дигитално-медийна грамотност?

27 окт. 2018
13:00 - 13:30
Информационен център на Европейския съюз - София

Дигитална хигиена: Интернет зависимост или липса на дигитално-медийна грамотност?