Еволюция на съзнанието

15 окт. 2016
10:20 - 10:40
зала 6, НДК

Еволюция на съзнанието

… за страха от промените. За възможната промяна психологически и биологически.