Дигиталните технологии за образованието в 21век

15 окт. 2016
14:20 - 14:40
зала 6, НДК

Дигиталните технологии за образованието в 21век

„В презентацията ще покажем специално отношение към учителите, учениците и „облаците“. Каква работа има да се свърши, за да може нашето технологично общество да прелее в технологично (грамотно) образование – и обратно. Каква е ролята на специалистите по образователни технологии и какви са 5-те неща, които вкарват технологичния план на едно училище „в релси“…“