DigitalKidZ: Училище с „отворен код“

18 Ное. 2017
10:30 - 11:00
DigitalKidZ #6 - 18.11.2017

DigitalKidZ: Училище с „отворен код“

Защо DigitalKidZ избра „Отворения код“ като символ на инициативата?

  • в сферата на технологиите „отворен код“ е символ на усилията на експерти от всякакви области да усъвършенстват софтуерен продукт като приносът на всеки е изключително важен и е напълно доброволен.
  • в сферата на образованието „отворен код“ е символ на обществения ангажимент за нов фокус в обучението- за качествен процес на обучение, а не за количествено възпроизвеждане на краткотрайно знание.
  • “отвореният код” изисква изключителни професионалисти с ясни цели и познания – мисия на образованието е да създава устойчиви личности, които не губят същността си в технологичната реалност, а са грамотни да я използват стойностно.

Умеем ли да преподаваме „уменията на 21 век“? Какво е нужно за ефективната трансформация на българското образование? Обявяване на партньорската програма „Училище с отворен код“