Дизайн с фокус върху разбирането

Дизайн с фокус върху разбирането

За ролята на „дизайн мисленето“ в архитектурата. Как простота провокира любопиството на децата и тяхното творчество. Как можем да прекрояваме учебното пространство ежедневно и защо добрият дизайн на учебната среда повишава резултатите на учениците.