Да запазим децата като „питанки“

Да запазим децата като „питанки“

Проектно-ориентирано обучение в хармония със съвременните образователни тенденции. Заглавието е вдъхновено от известна мисъл на американски деец на образованието: „Децата влизат в училище като питанки, а излизат от него като точки.“ Ще бъдат разгледани съвременни образователни стратегии, стимулиращи  изследователския подход в образованието от ранна възраст. Ще бъдат разгледани дигитални  ресурси от платформата  на европейския проект Scientix  (http://www.scientix.eu/) с водеща организация Европейската училищна мрежa (European Schoolnet).