Подкрепяме дигиталната трансформация на българското образование чрез иновациите, които създаваме. Образователни методологии и инструменти за едно пълноценно STEM преживяване във всяка класна стая.

DigitalKidZ STEM Клуб в училище

Какво включва партньорската програма DigitalKidZ: Училище с „отворен код“?

обучения и менторски програми за учители 

достъп до онлайн образователна платформа с допълнителни учебни материали 

онлайн платформа за компютърно моделиране – STEM клубове по интереси 

микроконтролерна платка, подкрепяща обучението по програмиране чрез работа по проекти – DigitalKidZ Inventors Board

„алтернативни“/мултисензорни площадки и съоръжения за спортни активности навън

образователна игра за развиване на емоционалната интелигентност (1-2 клас) – DigitalKidZ Imagination

Лоялен партньор с опит

Програмата е доказано успешна и тествана сред 1500 деца на възраст 8-16 години и 19 учителя в 7 града на България

DigitalKidZ: Училище с “отворен код” е учебна програма за трансформация на образованието в българските училища, в унисон с компетенциите на 21век.

Проектът DigitalKidZ: Училище с “отворен“ код е базиран на игровия подход, „ученето чрез правене“ и стратегията за Единен Дигитален пазар в Европа. Включва учебна програма и прилежащия й инструментариум – образователна игра за емоционална и множествена интелигентност, онлайн платформа за компютърно моделиране, кутии със STEM учебни проекти и микропроцесорни платки, както и всички необходими допълнителни обучения, ментосрка подкрепа и инструменти за учители. Целта е часове по компютърно моделиране и/или допълнителните занимания по математика, програмиране и инженерни науки да бъдат забавни и полезни и да се подпомогне овладяването на ключовите компетентности извън общообразователната подготовка.

Програмата е разработена с подкрепата на Посолство Финландия в България и е съобразена с изискванията на Министерство на образованието и науката в Наредбата за приобщаващото образование и всички препоръки на Европейската комисия.

Предвидена е възможност за получаване на кредити по чл.49 от Наредба 12 за всички преподаватели, обучени по програмата DigitalKidZ: Училище с “отворен код” и които ръководят DigitalKidZ STEM Клуб в своето училище.

 

 

Партньорства

Занимания по интереси

Във връзка с организиране и финансиране на заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и ПМС 289 ние от „Дигиталните деца“ ви предлагаме да включите в учебния си план от 1 до 4 клас иновативната образователна програма DigitalKidZ STEM клуб.

За Заниманията по интереси

Задължителни изисквания за организиране на занимания по интереси:

 • Минимум 20% – училището получава средства за извънкасни дейности на базата на всички ученици, но училището решава самостоятелно колко ученика да включи. Трябва да включите поне 20% от учениците;
 • Минимум 40% – изискването е минимум 40% от заниманията по интереси да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Това изискване означава, че 40 % от всички одобрени извънкласни дейности трябва да са в STEM направленията;
 • Минимум 5% – минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от външни за училището физически или юридически лица. „Дигиталните деца“ са сигурен партньор, с опит и експертност в предоставянето на STEM обучения за учители и деца.

Наредба за приобщаващо образование – Наредба

Информация за измененията– ПМС № 289

За Първи учебен срок на 2019/2020 г.  провеждането на занимания по интереси стартира от 15.10.2019 г.

Свържете се с нас по-скоро!

 

За да имате достъп до нашите предложения за занимания по интереси, вашето училище трябва да има профил в платформата на МОН – https://class.mon.bg

 

 

За DigitalKidZ STEM клуб

 • Програмата на обучението цели да запознае педагогическите специалисти с „дигиталното преподаване“ – съвкупност от иновативни методи за представяне на учебния материал в частта за компютърно моделиране, компетенции на 21 век, дигитална грамотност и кибер сигурност.
 • Програмата дава възможност на учителите да участват в мрежа от преподаватели в страната и да дискутират иновативни образователни технологии, методи на преподаване и оценяване и съвместни дигитални инициативи.
 • Програмата ще представи на учителите съвременни информационни и комуникационни технологии, и механизимите за интегрирането им в образователния процес.

Методологията и инструментите са тествани през 2018 г. сред 1500 ученика на възраст 8-16 години и 19 учителя от 15 училища в страната в рамките на проект „Училище с отворен код“, организиран с подкрепата на МОН и Посолство Финландия в България. Проектът преминава успешно и всички учители, взели участие в него и днес прилагат новите методи в своите класни стаи и полагат усилия да ги модернизират в съответствие със съвременните обучителни тенденции в STEM науките.

Цена и обхват:

 • На година: таксата е 32 лв./без ДДС на ученик на година или 1900 лв. на училище на година
 • На срок: таксата е 18 лв./без ДДС на ученик на срок или 1100 лв. на училище на срок
 • Безплатно: достъп до образователната платформа; всички необходими учебни материали; достъп до затворена общност от учители за обмяна на опит в дигиталното преподаване; 8 ч. менторство и консултантска подкрепа при практическо прилагане на програмата

Минимален брой ученици, участници в програмата – 30

Максимален брой ученици, участници в програмата – 500

Ресурси:

Учебен план

Учебна програма

 

За Учителите

В рамките на програмата, учителите, които ръководят занимания по интереси в DigitalKidZ STEM клуб ще получат:

 • модулно обучение на учители – 8 часа на място + 8 часа дистанционно
 • възможност за получаване на кредити по чл.49 от Наредба 12 – 1 квафиликационен кредит = 16 часа
 • последващо менторство и фасилитация
 • достъп до он-лайн образователна платформа – достъп до материали, обучения и консултации
 • учебен план
 • учебно ръководство за всеки учител – включва времево разпределение на часовете и готови решения на задачите
 • интерактивно оценяване през образователната платформата

Обученията на място ще се провеждат в офиса на „Дигиталните деца“, където има налични индивидуални таблети за всеки, компютри, роботи, учебни карти необходими за провеждането на обучението.

Дистанционното обучение ще се провежда чрез он-лайн платформа, до която всеки учител ще има индивидуален безплатен достъп.

Цена на обучението за учители: 89лв/без ДДС на участник

За Децата

Това, за което ще подготвим учениците от 1 до 4 клас включва уроци и практически упражнения по Дигитална грамотност и Компютърно моделиране. Ще използваме специализирана платформа, която предлага на децата игрови сценарий, който ще ги въведе в света на компютърното моделиране. Ше предложим възможности за работа по индивидуални и групови проекти.

В рамките на програмата учениците, които се обучават в DigitalKidZ STEM клуб ще получат:

 • достъп до он-лайн образователна платформа – достъп до материали, обучения и консултации
 • образователни лицензи за работа с он-лайн платформа за компютърно моделиране
 • учебни тетрадки със задачи
 • интерактивно оценяване през образователната платформата

 

За Ползите:

Чрез участието си в DigitalKidZ STEM клуб учителите и учениците ще развият следните компетенции:

Ø  Социални умения

Ø  Управление на времето

 

Ø  Сътрудничество

 

Ø  Креативност

Ø  Дигитална грамотност

 

Ø  Гъвкавост

 

Ø  Инициативност

 

Ø  Критическо мислене

 

Ø  Продуктивност

 

    За Връзка с нас

      Моля изпращайте своите заявления за участие и въпроси до:

      Ивелина Атанасова – Президент на Фондация „Дигиталните деца“

      Е-mail: hello@digitalkidz.eu

     Тел: 0883 329 992

      Очакваме Ви!

 

 

С подкрепата на