DigitalKidZ: Блог

17
сеп.

„Училище с отворен код“ – национално проучване за дигиталното образование

Мисия на Фондация „Дигиталните деца“ е да повишава общата дигитална култура на гражданското общество, като създава и популяризира иновативни образователни методологии и инструментариум, съгласно „компетенциите на XXI век“ за едно пълноценно STEM преживяване във всяка съвременна класна стая.

Настоящото проучване цели да установи основните характеристики и тенденции на дигиталното образование в българските училища. Събраната информация ще бъде анализирана и използвана за модернизиране на образователните методологии и инструменти в училищната система в съответствие със съвременните дигитални постижения. Изготвеният анализ ще бъде предоставен безвъзмездно на всеки участник в проучването.

Отговорите Ви са анонимни. Моля, основавайте отговорите си на вашия опит с технологиите във вашето училище през последните 9-12 месеца. Не забравяйте да кликнете върху „Изпращане“ в края на анкетата, за да бъдат отчетени вашите отговори. Проучването има 10 въпроса и ще отнеме приблизително 10-12 минути.

Краен срок за попълване на анкетата – 31 октомври 2019 г.

Попълнете анкетата тук – Национално проучване за дигитално образование

Благодарим за участието,
екипът на Фондация „Дигиталните деца“

Напиши коментар