Digital KidZ има подкрепата на Българската асоциация на софтуерни компании BASScomm. Асоциацията има за основна цел да превърне софтуерната индустрия в във важна част от българската икономика.

Още една от целите на асоциацията е повишаване степента на запознатост с ИТ индустрията и новите технологии, което напълно съвпада с идеята на Digital KidZ. Благодарим за подкрепата!