Меките умения са всички онези умения, които помагат на децата да комуникират ефективно и в хармония с останалите или казано накратко, това са социалните умения. Те не се изучават като предмет в училище, а често животът учи на тях. Важно е всички от средата на детето да насърчават процесите с цел по-ранното им усвояване и развитие.

Добрите социални умения могат да помогнат на децата да имат по-успешно бъдеще и да бъдат по-щастливи. Според проучване от 2015 г., публикувано от американско списание за обществено здраве, социалните и емоционални умения на детето в ранна възраст могат да бъдат ясен признак за бъдещ успех в зряла възраст.

Доказани ползи от развитието на меките умения при децата са:

  • пълноценни взаимоотношения с хората;
  • умение за създаване на приятели и социализиране;
  • възможности за по-забавен, разнообразен и пълноценен живот;
  • освобождаване от проблеми като срамежливост, несигурност, самота, ниско самочувствие;
  • по-добри кариерни възможности.

Децата в целия свят търсят и развиват приятелства естествено, с течение на времето. Въпреки културните различия, приятелството се базира на няколко основни черти: разбирателство, взаимна обич и сходство в интересите.

Родителите, учителите и всички в близкия кръг на детето, ежедневно могат да насърчават тези черти чрез занимателни и обучителни игри. Те не само подтикват децата към развитие на въображението, но и насърчат процеси като комуникация, работа в екип, креативност. За тези цели е създадена авторската ни игра DigitalKidZ Imagination. Може да се играе от големи групи в продължение на по-дълъг период от време. Това позволява на играчите да се опознаят и да подобрят своите социални умения, което им отваря път за бъдещи успехи в личен и професионален план.