Какво значат меките умения при децата и как можем да ги развием?

Меките умения са всички онези умения, които помагат на децата да комуникират ефективно и в хармония с останалите или казано накратко, това са социалните умения. Те не се изучават като предмет в училище, а често животът учи на тях. Важно е всички от средата на детето...