Мисия на Фондация „Дигиталните деца“ е да повишава общата дигитална култура на гражданското общество, като създава и популяризира иновативни образователни методологии и инструментариум, съгласно „компетенциите на XXI век“ за едно пълноценно STEM преживяване във всяка съвременна класна стая.

Настоящото проучване цели да установи основните характеристики и тенденции на дигиталното образование в българските училища. Събраната информация ще бъде анализирана и използвана за модернизиране на образователните методологии и инструменти в училищната система в съответствие със съвременните дигитални постижения. Изготвеният анализ ще бъде предоставен безвъзмездно на всеки участник в проучването.

Благодарим за вниманието,

екипът на Фондация „Дигиталните деца“