От началото на месец октомври 2019 стартира инициативата DigitalKidZ STEM Club – проект на Фондация „Дигиталните деца“. DigitalKidZ STEM Club представлява иновативна образователна програма, съобразена изцяло с емоционалното и когнитивно развитие на деца между 7 и 12 години.

Във връзка с организиране и финансиране на заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование и ПМС 289, ние от „Дигиталните деца“ Ви предлагаме да включите DigitalKidZ STEM Club в учебния си план за провеждане на извънкласни занимания от 1 до 4 клас.

Във Фондация „Дигиталните деца“ подкрепяме дигиталната трансформация на българското образование чрез иновациите, които създаваме. Днес учителите не само преподават знания на своите ученици, а могат и да участват в цялото преживяване по един вълнуващ начин. Нашата програма дава възможност на учениците да изучават STEM дисциплините (Science, Engineering, Technology, Mathematics) чрез дигитални практически занимания по интереси.

Изучаването в училище на основни предмети като история, биология, химия и физика дава на децата ясна представа как работи светът около тях. По същия начин за тях е важно да разберат градивните елементи от дигиталния свят, който вече е неразделна част от живота им. Съвременните деца са родени в технологична среда и живеят заобиколени от технологии. За тях дигиталното образование и съвременните технологии са много по-атрактивни от традиционните методи на обучение в класната стая.

DigitalKidZ STEM Club е образователна програма, която развива комуникационните умения и емоционалната интелигентност. Тя поставя акцент върху извънкласните занимания и използва съвременна образователна методология, която поставя детето в центъра.

През 2018 г., ние успешно тествахме програмата сред 1500 деца на възраст 8-16 години и 19 преподаватели в 7 големи български града. Методологията е одобрена от Министерство на Образованието и е разработена с консултантската подкрепа на финландски образователни експерти.

Фондация „Дигиталните деца“  е лицензирана обучителна организация към Министерство на образованието и науката и предлага квалификационни кредити на учителите, които ще бъдат обучени за водене на извънкласни занимания по нашата STEM програма.

За заявки за участие и повече информация посетете страницата на програмата https://digitalkidz.eu/stem-club/  или се свържете с нас на телефон 0883 329 992.

Очакваме Ви!