Игрите притежават доста елементи, които ги правят мощно средство за учене като много от тях са свързани с комуникация, сътрудничество и притежават състезателен мотив, който кара деца и възрастни да дават най-доброто от себе си, подтиква ги към креативност и използване на въображение. В зависимост от начина, по който е направена една игра тя може да служи както за обучение, така и да изпитва знанията и уменията на играчите, което я прави невероятен пакет за преподаване, учене и оценка.

Структурата на игрите е особено подходяща за сегашното поколение ученици като на много места се използва геймификациятаили с други думи казано добавянето на игрови елементи в учебния процес. За тази цел не е задължително да се включват игри навън или на устройства, а може да бъдат обикновени предизвикателства, които да включват всички деца в класа и да имат елемент на игра. За някои учители би било трудно да въведат геймификацията в часовете си, но това не трябва да ги спира, защото има много варианти за използването на този метод на обучение, които са подходящи за различните дисциплини. Ето и няколко примера, които могат да бъдат използвани в класната стая:

Доста от изучаваните предмети изискват повече обяснение и добре научена теория, но това дава прекрасна възможност за геймификация особено по време на устни изпити. При изпитването на няколко човека едновременно може да се използва възможността за даване на точки. В началото на часа могат да се определят правилата като включват възможен брой точки на верен отговор (1) и бонус при подробно обяснение(2). Хубаво е предварително децата да знаят скала, която да ги ориентира колко точки са необходими, за да получат желаната от тях оценка.

Освен за определен час схемата с точките може да се използва и цял срок като по този начин да се определи крайната оценка по предмета. Точките могат да бъдат разпределени в няколко категории като например домашно, включване в дискусии и поведение по време на часа, а създаването на графа за извънкласни постижения ще може да стимулира развитието на учениците и извън училище.

Предизвикателствата са също опция за стимулиране на учебния процес като например на следващия тест, ако 80% от учениците имат определена оценка и нагоре, те ще бъдат наградени с ден без домашно или освобождаване по – рано. По този начин децата ще бъдат провокирани да се заемат по – сериозно с подготовката и да дадат най – доброто от себе, а в допълнение на това те ще работят заедно, за постигането на една обща цел.

За по – малките ученици, които тепърва навлизат в училището е добре да се използват повече игри, за да се направи процеса на приспособяване по-лек. Важно е децата да се научат да общуват със съучениците си, да изразяват мнението и да контролират емоциите си. Игра, която може да бъде използвана с тези цели е DigitalKidZ Imagination като може да се играе от големи групи и в продължение на една учебна година, а по този начин децата, освен че получават нови знания, ще имат възможност да опознаят другите, с които ще прекарват по – голямата част от деня си в следващите няколко години.

Освен настолна игра с цел приспособяване, опознаване и забавление може да се намерят и приложения като например Class Dojo. Училищата, които участват в проекта DigitalKidZ Училище с „отворен код“ използват платформата като в нея могат да бъдат споделяни материали както с ученици, така и с техните родители.  Разпространяването на информация няма да бъде проблем с Class Dojo, защото платформата позволява прикачването на документи и снимки, въпроси, отнасящи се към учебния процес ще намират бърз отговор, а за да бъде по – забавно могат да бъдат пускани предизвикателства, които да повишат ангажираността на учениците.

Вкарването на елементи на игра в учебният процес има много ползи, които включват повишена мотивация и по – високи образователни резултати, а в допълнение на това може да допринесат за сплотяване на класа, следене на развитие на децата и доста повече ентусиазъм. Не се колебайте и опитайте, няма да съжалявате!