Бързият темп на развитие в света на технологиите успява да покаже нуждата от осъвременяване на образованието, така че то да бъде адекватно за 21 век. Една от новостите, която вече доста успешно навлиза на пазара е 3D принтирането, а технологията изглежда да има бъдеще и в училището.

Триизмерният печат е надграждащ процес, при който се нанасят последователни слоеве материал, така че да се оформи предмет. Особено важно е, че при тази технология отпадъците са минимални като се използва толкова материал, колкото в нужен. Още по – добрата новина е, че материалите могат да бъдат рециклирани и използвани в създаването на нови модели.

3D принтирането се използва във всички сфери като единственото ограничение е въображението на човека, който използва технологията.  Широкото приложение подсказва и за триизмерни модели, които променят начина, по който се гледа на света. Създават се човешки органи, които при усъвършенстване се очаква да спасяват животи, изграждат се къщи от 400м2 за по – малко от 24 часа като това откритие може да бъде използвано в бъдеще за бедстващи места, където времето е от значение. Триизмерното принтиране навлиза дори в хранително-вкусовата индустрията при създаването на изделия от шоколад, сладолед или марципан.

Триизмерният печат започва да се разпространява и в класните стаи, а в бъдеще 3D принтерите ще могат да заменят традиционното „седни и слушай“ и да накарат децата да учат по един различен начин като те сами си представят, след което проектират и създадат.

Разбирането и използването на развиващата се технология може да подпомогне ученето не само в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), но и в останалите часове по музика, историята, географията и биологията. 3D моделите могат да бъдат използвани във всички учебни часове. Ето и няколко предложения за триизмерен печат, които могат да допринесат за учебния процес:

  • Музикални инструменти;
  • Карти;
  • Нагледно представяне на ерозионни процеси, а дори и как се формират планините;
  • Исторически артефакти, които да помогнат на учениците да си представят по – добре събития;
  • Молекули, клетки, вируси и органи.

С толкова много приложения може би не е нужно много убеждаване, защо 3D принтерът е перфектното допълнение към класната стая. Но е важно да се споменат и ползите от използването на технологията сред учениците. Освен уникалните учебни материали, които допринасят за по – висока ангажираност към предметите, се гарантира повишаване на креативността на децата, благодарение на възможността те сами да изграждат обекти.  Може да се види развитие в положителна посока върху решаването на проблеми и работата в екип, а постоянството не остава по – назад, защото процеса от дизайна на предмета до неговото създаване е доста дълъг.

За момента в България 3D печат се изпълнява само от печатници, които притежават триизмерен принтер, а цените зависят от времето, в което машината ще бъде заета и използваният материал, като на много места крайната сума може да бъде пресметната за см3.