Виртуалната реалност (VR) e компютърна технология, която създава симулация на триизмерен свят, в който потребителят може да се движи и който може да манипулира по различни начини.

Доскоро виртуалните технологии не бяха достъпни за всички, поради високите си пазарни цени. Това вече не е проблем, защото виртуалната реалност става по-достъпна от всякога. Очилата, които са връзката между човек и виртуалното пространство вече могат да се намерят на цени от 5 долара, а за по – креативните има и инструкции как сами да си си направят такива.

„Виртуалната реалност може да бъде въведена и в класната стая. За да достигне тази иновация и до учениците са необходими материали, които да мога да бъдат използвани в училище.  Google Expeditions, например, е платформа, която предлага виртуални пътешествия до реални дестинации, а също така и образователни материали по повечето изучавани дисциплини. Освен материалите са необходими VR очила и мобилен телефон, през който да се отвори платформата.

Новата технология, използвана в класната стая, може да повиши ангажираността на учениците към учебните предмети и да фокусира вниманието им по време на часовете и по този начин смартфоните вместо за странични забавления, ще бъдат използвани с образователни цели. “

Какво е необходимо за въвеждането на виртуална реалност в класната стая?

  1. Очила. За предпочитане по едни за всяко дете.
  2. Смартфон. Учениците могат да използват личните си телефони, а при повече средства училището може да закупи отделни, които да се използват с очилата.
  3. Рутер. За да използват приложенията и платформите за виртуална реалност е нужен интернет, за който е необходим рутер.

Изглежда лесно и просто, а образователните възможности са безкрайни. Чрез виртуалната реалност, например, часовете по география могат да бъдат преобразени с посещаването на държавите, които се изучават. В часовете по биология уроците за човешкото тяло могат да се превърнат от гледане на макети в реално изучаване на органите вътре в тялото.

Наскоро се въведоха и часове по кариерно ориентиране, където виртуалните очила също могат да бъдат използвани. Няма по – добър начин да се разбере дали професия е подходяща без в действителност да се опита.  С помощта на виртуалната реалност учениците ще имат възможност да се поставят в обувките на хора, работещи различни професии и да преценят как се чувстват в такава обстановка.

Възможностите на виртуалната реалност зависят от тава как ще бъде използвана, а единственият лимит е въображението на този, който я използва.