Коалицията за дигитално-медийна грамотност в образованието, чиито член е и Фондация „Дигиталните деца“ публикува официално становище, с което изрази своята подкрепа за решението на Министерството на образованието и науката да предприеме стъпки в посока към изграждане на дигитално-медийни умения и компетентности, чрез въвеждане на часове по медийна грамотност в часа на класния ръководител в XI клас, както и въвеждането на часове по дигитална грамотност за третокласниците.

„Смятаме, че тези стъпки на министерството са едно добро начало в посока на изграждане на цялостен системен модел за развиване на дигитално-медийни умения у децата през целия период на обучението им в образователната система.“

Повече от половината от съвременните деца са ползват дигитални технологии и са потребители на медийно съдържание още от предучилищна възраст, а преди да навършат 12 години – 73% от тях използват активно и социалните мрежи. Това налага изграждането на нужните умения за критично мислене и работа с медийно и мултимедийно съдържание да започне още от начален курс на образованието и да продължи чрез междупредметни връзки до завършване на средното образование.

Макар че от въвеждането на часове по медийна грамотност в часа на класа и на компютърното моделиране в начален курс ще има определена полза за повишаване на тяхната информираност и запознаване с дигитално-медийната среда, това не е достатъчно за изграждане на нужните умения и компетентности.

Дигиталният свят се основава на технологиите, но е преимуществено социална среда. За да могат децата да се възползват от неговите възможности по безопасен и полезен за развитието им начин, те имат нужда от развиване на умения като критическо мислене, търсене, оценка и създаване на съдържание, умения за работа в екип, емоционална интелигентност и др. За да могат да издигнат информираността до овладяване на умения и компетентности, учениците следва да имат възможност да започнат да развиват тези умения постепенно още от 1 клас и в часовете по всички предмети, а не в опраделен ограничен брой часове като отделна дисциплина.

Днешният свят е дигитално-медиен и интерактивен и той трябва да се овладява чрез въвеждане на елементите на дигитално-медийна грамотност по всички предмети и практикуване на съответните умения.

Вярваме, че системното обучение по дигитално-медийна грамотност трябва да помага на децата да:

  • развиват умения за критично мислене, които са им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят;
  • разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания;
  • разпознават дезинформация и лъжливи внушения;
  • се възползват се от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват през целия си живот.
  • да се предпазват от злоупотреби и посегателства онлайн;
  • да се развиват като пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда;
  • да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат и да се изграждат като активни граждани.

Коалицията за медийна грамотност в образованието обединява организации и личности, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското общество: Център за култура и дебат „Червената къща“, Център за творческо обучение, Център за приобщаващо образовние, Асоциация на европейските журналисти в България, Заедно в час, Национална мрежа за децата, Национален център за безопасен интернет в лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“, Фондация „Гласът на децата“, Фондация „БлуЛинк“, DigitalKidZ, Училища.бг, Образование България 2030, сдружение „Образование без раници“, Обществен съвет към Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора.

Обедини ни нашата загриженост за липсата на подготовка на децата да се ориентират в съвременната дигитално-медийна и социална среда и да се справят с рисковете, които тя крие. Нашата мисия е да работим за развиване на медийната грамотност в българските училища още от начален курс. Целта ни е да гарантираме сигурността на децата, както и развитието на критичното им мислене в дигитално-медийния свят.