Медийната грамотност е способността да се идентифицират различни типове медии и да се разбере посланието, което те носят. Децата в днешно време получават прекалено много информация от всевъзможни източници, които нямат нищо общо с тези, които родителите им са използвали. В действителност, колкото и множество канали за разпространяване на новини да съществуват, медиите имат нещо съществено общо – някой е създал новината с конкретна цел, а разбирането и анализирането на тази цел е медийната грамотност.

В дигиталната ера създаването на новини става по – лесно от всякога, а в повечето случаи не се знае кой е авторът, защо го е написал и дали информацията е вярна. Поради тези фактори медийната грамотност става доста по-трудна за преподавана, но в същото време от ключово значение в образованието, а дори и в бъдещо кариерно развитие.

Медийната грамотност допринася в много аспекти от живота на децата. Ние ви представяме някои от ползите на медийната грамотност.

  1. Да развива критическо мислене. Когато децата анализират новини, те оценяват дали посланието има смисъл, защо дадена информация е включена и защо друга не е, а също така и кои са главните идеи в нея. По този начин те развиват способността си да мислят, както и как да формулират своята позиция по дадена тема.

 

  1. Да помага на децата да изразяват собствено мнение. В много случаи хората не мислят по един и същи начин и умението да представят собствената си гледна точка по дадена тема, по начина по който самите те искат, е изключително ключово. А когато посланията успяват да достигат до другите и да им въздействат, вече можем да наречем ефективна комуникация.

 

  1. Оценяването на различни гледни точки. Умението да разбират гледаната точка на автора помага на децата да оценяват и толерират мненията на другите, които са различни от собствените им.

 

  1. „Умното“ потребителско поведение. Медийната грамотност помага на децата да се научат как да определят достоверността на една новина, както и да не се поддават на определени рекламни трикове, които медиите използват.

 

  1. Идентифициране ролята на медиите в културата. От клюките по кориците на списанията до статусите във Facebook, медиите изпращат послания, които изграждат възприемането на света и дори ни карат да мислим по определен начин. Осъзнаването на ролята им на ежедневно ниво ни помага за приемането на различни култури и обяснява защо хората по света се държат по определен начин.

Медийната грамотност допринася за изграждане личността на децата и е една от основните компетенции на 21век, а все по-разнообразните канали за разпространение на новини правят умението за различаване на истинските от фалшивите ключово в този така бързо развиващ се свят.